ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อกการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกับครู A

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อกการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกับครู A

โฆษณา
โพสท์ใน คุยกับเจ้าของบล็อก, Uncategorized | 1 ความเห็น

ภูมิภาคเอเชียกลาง

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

พระคุณที่สาม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เพลงเรียงความเรื่องแม่

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

แม่ ตั๊กแตน ชลดา

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

แผ่นดินไหว

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

ภูมิภาคของประเทศไทยภูมิศาสตร์ประเทศไทย

           ประเทศไทยตั้งอยู่ในแหลมอินโดจีน  การที่เรียกว่าแหลมอินโดจีน  เพราะถือว่าอยู่ระหว่างประเทศอินเดีย กับประเทศจีน ซึ่งเป็นการถือเอาประเทศใหญ่เป็นจุดอ้าง  แต่ถ้าถือเอาสภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นจุดอ้างก็น่าจะเรียกว่า อินโด – แปซิฟิค  เพราะเป็นแหลมที่แบ่งน่านน้ำออกเป็นมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิค  มีพิกัดทางภูมิศาสตร์ ดังนี้
ทิศเหนือ  จดเส้นรุ้ง ๒๐ องศา ๒๕ ลิบดา ๓๐ พิลิบดา เหนือ ที่กิ่งอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้  จดเส้นรุ้ง ๕ องศา ๓๗ ลิบดา ที่กิ่งอำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก  จดเส้นแวง ๑๐๕ องศา ๓๗ ลิบดา ๓๐ พิลิบดา ที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก  จดเส้นแวง ๙๗ องศา ๒๒ ลิบดา ตะวันออก ที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สภาพธรรมชาติในเขตร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบตะวันออก – ใต้ของทวีปเอเซีย มีอุณหภูมิสูง มีทะเลลมและฝนเป็นปัจจัยให้เกิดป่าดง ประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้เขตร้อน และสัตว์ป่านานาชนิด ที่มีปริมาณมากกว่าอีกหลายส่วนของโลก นับว่าเป็นย่านอันอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหาร และทรัพยากรที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปเอเซีย อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ภูมิศาสตร์ประเทศไทย | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

มหาราชของชาติไทย

รัชกาลที่ 5 , รัชกาลที่ 9

มหาราชของชาติไทย

คำว่า มหาราช มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ หมายถึง คำซึ่งมหาชนถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดินหรืออีกความหมายหนึ่งคือ ธงประจำพระองค์ พระเจ้าแผ่นดิน ที่เรียกว่า ธงมหาราช การถวายพระราชสมัญญา มหาราช แด่ พระมหากษัตริย์ของไทยในอดีตที่ผ่านมานั้น ไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ แต่เป็นมติของมหาชนในสมัยต่อมาที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้ถวายพระสมัญญาต่อท้ายพระนามว่ามหาราช หรือพระราชสมัญญาอื่นที่แสดงถึงพระเกียรติคุณเฉพาะพระองค์ และเป็นที่ยอมรับในการขานพระนามสืบมา อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ประวัติศาสตร์ชาติไทย | ติดป้ายกำกับ , , , , | ใส่ความเห็น